ČuBraD

uslužni obrt

 
 

UVJETI KORIŠTENJA WEB HOSTINGA I NAŠIH USLUGA


Ugovor o pružanju web hosting usluga

 

ČuBraD uslužni obrt pruža usluge Web hostinga i registracije domena. Obavezujemo se Korisniku pružiti izabranu uslugu. Detalji i karakteristike hosting paketa dostupni su na cubrad.com i čine sastavni dio ugovora.

Cjenik svih usluga koje pružamo javno je dostupan na cubrad.com adresi i sastavni je dio ugovora. Za pružanje naših usluga klijentima šaljemo račun avansno (predračun).

U slučaju sklapanja ovog ugovora na daljinu primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23), DIO TREĆI - POTROŠAČKI UGOVORNI ODNOSI, GLAVA III. - SKLAPANJE UGOVORA IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA I UGOVORA NA DALJINU, od članka 60. do članka 102.

ČuBraD uslužni obrt zadržava pravo suspenzije ili otkazivanja svojih usluga korisnicima koji krše ove Uvjete korištenja po bilo kojoj osnovi.

 • Svaki pokušaj da se napravi šteta na serveru ili šteta drugom korisniku je strogo zabranjena.
 • Svako prekomjerno iskorištavanje resursa na serveru dovodi do trenutnog ukidanja korisničkog računa.

Sadržaj Vaših web stranica ne smije:

 • sadržavati elemente rasne netrepeljivosti, mržnje ili nasilja.
 • posjedovati “hacking/cracking” programe, skripte i/ili slične sadržaje
 • sadržavati maliciozni kod kojim je sadržaj stranice inficiran zbog nestručnog ili neredovitog održavanja CMS-a (npr. Joomla, Word press itd.).
 • posjedovati materijale ili upute o kockanju ili pozivanju na ilegalne aktivnosti.
 • posjedovati viruse.
 • sadržavati sadržaj vezan uz prodaju piratskog software-a ili materijala.
 • sadržavati sadržaj vezan uz promociji ili poticanje na korištenje opojnih droga ili drugih sredstava čija je uporaba zabranjena zakonom.
 • sadržavati bilo kakav pornografski sadržaj – sadržavati fotografski ili video materijal kojem niste ovlašteni distributer ili vlasnik i kojim se krši bilo koji oblik vlasništva drugih osoba.
 • sadržavati linkove na gore spomenuti materijal ili na upute kako se se isti koriste.

Zabranjeno je:

 • slanje reklamnog neželjenog e-maila (SPAM). Također, nije dozvoljeno slanje takvih poruka na Usenet (NEWS) grupe.
 • slanje tzv. lanac pisama (chain letter)
 • koristiti naše usluge za DDOS napade

Domene:

Za registraciju i korištenje domena plaća se naknada prema našem cjeniku. Sve obavijesti vezane uz registraciju, transfer, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje domene slat ćemo 15 dana prije isteka na email adresu koju je klijent upisao prilikom procesa narudžbe domene. Domena se neće registrirati dok korisnik koji plaća naknadu ne uplati naknadu za njenu registraciju.

HR domene se registriraju i koriste u skladu sa Pravilnikom Carneta (http://www.dns.hr/o-domenama).

ZA SADRŽAJ NA SVOJOJ DOMENI I WEB PROSTORU ISKLJUČIVO VI ODGOVARATE!

U slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja, zamoliti ćemo Vas da uklonite sporni materijal u roku od 12 sati.

U iznimnim slučajevima ako se radi o SPAMU ili ozbiljnijoj zlouporabi (npr. napad na drugi server ili bankovne prevare itd.) paket/uslugu/domenu ćemo odmah suspendirati kako bi spriječili nastajanje nove štete.

Ako i dalje sporni materijal ostane na serveru, otkazati ćemo naše usluge!

Zakupom web prostora tj. usluga ČuBraD uslužnog obrta podrazumijeva se da ćete se pridržavati gore navedenih pravilia i uvjeta korištenja, odnosno da prihvaćate ovaj Ugovor o pružanju web hosting usluga.

 

 
Website uptime monitoring service Host-tracker.com Website uptime monitoring Host-tracker.com
Copyright © 2007-2024 ČuBraD