ČuBraD

uslužni obrt

 
 
O domenama općenito

Pojedini elementi globalnog informacijskog prostora, npr. pojedini WWW (web) poslužitelji, pojedina računala ili pojedine osobe danas su prepoznatljivi u Internetu po svojem nazivu (npr. www.carnet.hr) ili elektroničkoj adresi (npr. ivan.horvat@carnet.hr). Ključni dio svakog takvog naziva ili adrese uvijek čini Internet domena (npr. carnet.hr).

Osnovna načela organizacije Internet domenskog sustava (DNS - Domain Name System) ostala su nepromijenjena od samih početaka pa do danas (vidi RFC 1591) Internet domene organizirane su hijerarhijski. Unutar pojedine domene registriraju se i aktiviraju poddomene - tj. domene nižih razina. Iako se sustav domena danas intenzivno razvija i mijenja, broj vršnih (TLD - top-level domain) domena je relativno mali naspram broja poddomena. Najpoznatije vršne domene su općeg (globalnog) tipa, kao "com", "org" i "net".

Većina vršnih domena danas su tzv. nacionalne vršne domene (ccTLD - country code TLD), koje su dodijeljene pojedinim ustanovama unutar pojedinih država s ciljem da se te ustanove brinu za organizaciju i upravljanje nacionalnim domenskim Internet prostorom, tj. za registriranje i aktiviranje sekundarnih domena unutar tih vršnih domena. Nacionalnim domenama dodjeljuju se imena prema dvoslovnim oznakama država po ISO standardu (ISO-3166).

Za razliku od općih (globalnih) domena čije upravljanje može biti utemeljeno isključivo na nekom globalnom (npr. tržišnom) načelu, nacionalne domene su temeljni element nacionalnog bogatstva i suvereniteta svake države, temelj njezine prepoznatljivosti u virtualnom svijetu, te utoliko upravljanje i uporaba tih domena, podrazumijevaju visok stupanj odgovornosti i poštivanje različitih interesa svih zainteresiranih strana.

Upravljanje globalnim imeničkim (domenskim) Internet prostorom, kao i sustavom središnjih (root) poslužitelja koji osiguravaju funkcioniranje DNS sustava, danas se ostvaruje kroz nezavisnu organizaciju Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), koja je poslove upravljanja preuzela od tijela poznatog kao Internet Assigned Number Authority (IANA). IANA je Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet 1993. godine dodijelila na upravljanje vršnu "hr" domenu - nacionalnu domenu Republike Hrvatske. CARNet prati aktualne procese razvoja DNS sustava i trendove u svijetu vezane uz upravljanje domenskim prostorom koji se odvijaju prije svega kroz ICANN, te sudjeluje u tim procesima kao članica udruge Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR).

Osim otvaranja novih vršnih domena općeg (globalnog) tipa, koje je već pokrenuto kroz ICANN, na današnji dan su također izuzetno važna pitanja zaštite intelektualnog vlasništva u Internetu, pa tako i u nazivima Internet domena. Osim unutar ICANN-a čitav niz aktivnosti vezan uz pitanja zaštite intelektualnog vlasništva odvija se unutar World Intellectual Property Organization (WIPO).

 

Izvor: CARNet

 

Besplatne sekundarne .hr domene

Besplatna domena koristi se za ostvarivanje prava na virtualni identitet pravne osobe ili fizičke osobe koja obavlja registriranu samostalnu djelatnost.

Besplatnu sekundarnu domenu mogu registrirati:

 • pravne osobe (trgovačka društva, udruge, političke stranke i ostale organizacije s pravnom osobnošću) registrirane u RH
 • fizičke osobe koje obavljaju registriranu samostanu djelatnost u RH (obrtnici, umjetnici, liječnici i sl)...

Ograničenja:

 • Svaki korisnik ima pravo na samo jednu besplatnu domenu!

Nazivi domena:

 • Naziv domene za pravne osobe mora sadržavati registrirano ime ili registrirano skraćeno ime ili skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog registriranog imena (Članak 19. Pravilnika i Članak 8. Izmjena i dopuna); 

 • Naziv domena za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mora sadržavati registrirano ime ili registrirano skraćeno ime ili skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog registriranog imena ili naznaku djelatnosti te ime, prezime ili ime i prezime (Članak 20. Pravilnika i Članak 9. Izmjena i dopuna).

Potrebna dokumentacija:

Od 1. siječnja 2012. godine CARNet uvodi on-line registraciju domena i gotovo potpuno napušta papirnate obrasce.

 

Izvor: CARNet

 

Naplatne sekundarne .hr domene

Korisnici naplatnih sekundarnih domena ove domene mogu koristiti u bilo koju svrhu (komercijalne svrhe, za predstavljanje proizvoda, usluga, projekata ili u nekomercijalne svrhe).

Naplatnu sekundarnu domenu mogu registrirati:

 • pravne osobe (trgovačka društva, udruge, političke stranke i ostale organizacije s pravnom osobnošću) registrirane u RH,
 • sve fizičke osobe u RH,
 • strane pravne osobe koje imaju registriranu podužnicu u RH (uz suglasnost Povjerenstva za upravljanje .hr domenama),
 • pravne osobe s poslovnim nastanom u EU uz uporabu VAT/OIB broja

Ograničenja:

 • Nema ograničenja u broju registracija naplatnih .hr domena.

Nazivi domena:

Nema uvjeta u nazivu domena, ali se ne mogu registrirani zaštićeni tehnički pojmovi, zemljopisna imena i generički pojmovi od interesa za informacijski prostor Republike Hrvatske.

Važna napomena:
obzirom da nema uvjeta za naziv domene, korisnici se moraju strogo pridržavati Pravilnika, odnosno suzdržavati se od registracije domena kojima bi kršili tuđa prava (zaštičeni žigovi i robne marke). Tako registrirane domene ne smiju se prodavati ili davati na korištenje trećim osobama. Domena će se brisati ako se utvrdi da ju isključivo ili pretežno koristi osoba koja nije registrirana kao korisnik. Isto tako, temeljem članka 22. Pravilnika i članka 11. Izmjena i dopuna, nije dozvoljena registracija tehničkih pojmova, zemljopisnih imena i generičkih pojmova od interesa za informacijski prostor Republike Hrvatske.

Način registracije:

Naplatne domene registriraju se i administriraju isključivo preko ovlaštenih registrara! Popis ovlaštenih registrara možete pronaći ovdje.

Cijena naplatnih sekundarnih domena:

Krajnju cijenu domene određuju registrari.

 

Izvor: CARNet

 

Naplatne .com.hr domene

Korisnici naplatnih .com.hr domena ove domene mogu koristiti u bilo koju svrhu (komercijalne svrhe, za predstavljanje proizvoda, usluga, projekata ili u nekomercijalne svrhe).

Naplatnu .com.hr domenu mogu registrirati:

 • sve pravne i fizičke osobe koje imaju fizičku adresu (tj. adresu na koju mogu primati službene pismovne/poštanske pošiljke) u Republici Hrvatskoj

Ograničenja:

 • nema ograničenja na broj registriranih .com.hr domena

Nazivi domena:

Nema uvjeta u nazivu domena (osim tehničkih uvjeta propisanih Pravilnikom).

Važna napomena:

Obzirom da nema uvjeta za naziv domene, korisnici se moraju strogo pridržavati Pravilnika, odnosno suzdržavati se od registracije domena kojima bi kršili tuđa prava (zaštičeni žigovi i robne marke). Tako registrirane domene ne smiju se prodavati ili davati na korištenje trećim osobama. Domena će se brisati ako se utvrdi da ju isključivo ili pretežno koristi osoba koja nije registrirana kao korisnik.

Način registracije:

Naplatne domene registriraju se isključivo preko ovlaštenih registrara.

Cijena naplatnih .com.hr domena:

Krajnju cijenu domene određuju registrari.

 

Izvor: CARNet

 

Besplatne .from.hr domene

Besplatna from.hr domena koristi se za ostvarivanje prava na virtualni identitet fizičke osobe.

Besplatnu sekundarnu domenu mogu registrirati:

 • sve fizičke osobe iz Republike Hrvatske jednoznačno prepoznatljive po svojem osobnom identifikacijskom broju (OIB);
 • strane fizičke osobe s boravištem u Republici Hrvatskoj jednoznačno prepoznatljive po matičnom broju stranca (MBS).

Ograničenja:

 • svaki korisnik može imati samo jednu besplatnu domenu;

Nazivi domena:

Naziv domene isključivo je oblika ime-prezime-dodatak.from.hr.
Dio "dodatak" nije obavezan.
Istovremeno s domenom .from.hr registriraju se i domene .name.hr i .iz.hr

Potrebna dokumentacija:

Od 1. siječnja 2012. godine CARNet uvodi on-line registraciju domena i gotovo potpuno napušta papirnate obrasce.

 

Izvor: CARNet

 

Ažuriranje .hr domena

Stupanjem na snagu Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom 8. travnja 2010. potrebno je uskladiti registar .hr domena s odredbama Pravilnika. Obzirom da su na određenom broju domena korisnički podaci neažurni, prvi korak u usklađivanju je ažuriranje e-mail adresa korisnika koje će se kasnije koristiti za svu komunikaciju s korisnicima vezano uz upravljanje domenom koje je registrirana kao besplatna domena.

Postupak usklađivanja registra s Pravilnikom zapoćet će 1. rujna 2011., a svi korisnici bit će obaviješteni direktno putem e-maila o akcijama koje trebaju poduzeti.

Postupak promjene e-mail adrese

 • Provjera trenutnih podataka
  Podatke o svojoj domeni provjerite putem pretraživača.
 • Ukoliko je potrebno ažurirati OIB i/ili e-mail adresu vlasnika domene, ažuriranje se vrši on-line putem web forme. Ukoliko su podaci ispravni nije potrebno poduzimati nikakve akcije.
 • Nakon što upišete ispravne podatke, generirajte pdf dokument, provjerite ispravnost podataka i dokument ovjerite potpisom i pečatom.
 • Ovjereni dokument je potrebno dostaviti CARNetu na jedan od sljedećih načina:
  • ovjereni dokument skenirajte i pošaljite na adresu revizija@dns.hr;
  • ovjereni dokument pošaljite faksom na broj 01 6661615;
  • dokument pošaljite poštom na adresu:
   Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
   revizija domena
   Josipa Marohnića 5
   10000 Zagreb
 • Nakon što CARNET zaprimi ovjereni dokument, promjena podataka će biti izvršena, o čemu ćete dobiti potvrdu e-mailom.
 • Zahtjevi se obrađuju po redoslijedu zaprimanja. Obzirom na količinu zahtjeva CARNET predviđa da će svi zahtjevi biti obrađeni najkasnije do 1.9.2011.

Ažuriranje e-mail adresa je započelo 16. svibnja 2011. i trajat će do 15. srpnja 2011. Nakon ovog datuma CARNET će postojeće e-mail adrese smatrati validnima i koristiti će ih za sve daljnje obavijesti vezano uz reviziju i administraciju besplatnih domena.

VAŽNO

Postupak ažuriranja e-mail adresa je od izuzetne važnosti za korisnike jer će se te adrese koristiti za slanje svih obavijesti, uključujući obavijesti o isteku domena. Na temelju Članka 17. Pravilnika korisnici će online postupkom morati potvrditi da i dalje zadovoljavaju uvjete korištenja besplatne domene i sve obavijesti bit će slane e-mailom. Obzirom da je postupak potpuno automatiziran, ukoliko je e-mail adresa neispravna korisnik neće dobiti obavijesti te domena može biti deaktivirana ili brisana.

Administracija besplatne domene (promjena svih korisničkih podataka) će također biti omogućena on-line, a autorizacijski link za pristup podacima slat će se na e-mail adresu korisnika domene. Ukoliko adresa nije valjana, korisnik neće moći izvršiti željene promjene.

NAPOMENA

Ovim postupkom ažuriraju se tri tražena podatka: OIB, e-mail i broj telefona.
Ostale podatke je moguće izmijeniti putem web forme od 15.6.2011.

 

Izvor: CARNET

 

Izmjene i dopune Pravilnika

Od 2010. godine do 30.07.2015, obrtnici nisu mogli registrirati svoju .hr domenu samo sa nazivom obrta. Članak 20. Pravilnika je glasio:

Naziv domene iz stavka 1. ovog članka mora biti jednoznačno povezan uz identitet samostalne djelatnosti. Naziv mora sadržavati naziv samostalne djelatnosti i ime i prezime ili dio imena i prezimena vlasnika ili naznaku vrste samostalne djelatnosti.

Od 30.07.2015., taj Članak glasi:

Naziv domene iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati jednu od mogućnosti:
– registrirano ime ili
– registrirano skraćeno ime ili
– skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog registriranog imena ili
– naznaku djelatnosti te ime, prezime ili ime i prezime.
Korisnik ima pravo ne koristiti dijakritičke znakove u nazivu domene.

Osim ove, za sve obrtnike bitne promjene (ako se žele promovirati na Internetu na isti način kao i trgovačka društva), ima još nekoliko manjih promjena:

 • trgovačkim društvima je također proširen opseg mogućnosti kod registracije domene, tako da Članak 19. sa ovom promjenom glasi:
  • Naziv domene iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati jednu od mogućnosti:
   – registrirano ime ili
   – registrirano skraćeno ime ili
   – skraćenicu od početnih slova ili slogova višedijelnog registriranog imena.
   Korisnik ima pravo ne koristiti dijakritičke znakove u nazivu domene.
 • ukinuto je ograničenje na broj sekundarnih naplatnih domena koje se mogu registrirati:
  • FIZIČKE OSOBE UNUTAR RH: neograničeno (dosad 1)
  • PRAVNE OSOBE UNUTAR RH: neograničeno (dosad 10)
  • OBRTI UNUTAR RH: neograničeno (dosad 1)
  • UDRUGE UNUTAR RH: neograničeno (dosad 1)
  • PRAVNE OSOBE UNUTAR EU: neograničeno (dosad 10)
 • osim domena samo sa alfanumeričkim (brojevi i slova hrvatske i engleske abecede, s tim da nema razlike između velikih i malih slova) znakovima i znakom - (minus), sada je moguće registrirati i domene samo sa numeričkim znakovima (samo brojevi, npr: 123.hr),
 • ograničenje u naziv domene od minimalno 3 do najviše 63 znaka je i dalje na snazi. Specifične situacije koje bi zahtjevale manje znakova u nazivu domene (1 ili 2) će se rješavati posebno.
 • moguće je registrirati i domene koje bi u nazivu koristile hrvatske dijakritike (šđžćč), ali to još uvijek nije preporučljivo zbog onih koja ta slova nemaju na svojim tastaturama (svi neslavenski narodi), te bi njima takva domena bila nedostupna.

Više detalja:

 
Website uptime monitoring service Host-tracker.com Website uptime monitoring Host-tracker.com
Copyright © 2007-2024 ČuBraD